• Farklı Düşünmeye Hazır Mısın?

Kestane Danışmanlık Hizmetleri Olarak Ne Yapıyoruz?

Kapsamlı uzmanlık ve deneyimlerimizle bulmacanın parçalarını doğru yerleştirmenize yardımcı oluyoruz Size özel bir çalışma modeli ile Global resmi görmenize ve uluslarası büyümenizi sağlıyoruz.

Kurumsal Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri sunan kurumumuz, Pazarlama, Dış Ticaret, Üretim Yönetimi, Finansman – Muhasebe, İnsan Kaynakları, Hibe Teşvik Destekler alanlarında danışmanlıklar vermektedir.

Daha Fazla Bilgi Al

''Düşünmek ve Söylemek Kolaydır, Fakat yapmak ve başarı ile sonuçlandırmak çok güçtür''

Ziya Gökalp

Yönetim Danışmanlığı Nedir?

Yönetim danışmanlığı, yönetim ve işletme uygulamalarını iyileştirmek için kullanılan bir yöntemdir. Aynı zamanda, yönetim ve iş uygulamalarını, kişisel ve organizasyonel performansı iyileştirmek için organizasyonlarda belirlenen yöntemleri uygulatarak ve öğreterek sürdürülebilirliğini sağlamak YD kapsamına girmektedir.

Yönetim danışmanlığı bağımsız, deneyimli uzman kişiler tarafından, yönetim, organizasyon, uygulama yöntemleri ve metodlarına ilişkin problemlerin belirli analizler aracılığı ile teşhis edilmesini müteakip uygun faaliyetlerin tavsiye edilmesi ve bu tavsiyelerin yol haritaları ile yerine getirilmesine yardımcı olunması alanında verilen hizmetlerdir.

Karmaşık yapılar sadeleştirilir ve pratikleştirilip kolayca uygulanabilir hale getirilir.

Doğru ve ulaşılabilir hedefler ile stratejiler geliştirilir.

Kendi kendini yöneten ve denetleyen sistemler kurulur. Nesilden nesile güvenle yeterlilik sağlanır.

İşletme içinde bulunmayan bilgi, deneyim ve becerileri kurum içine taşır. İç organizasyonu güçlendirir.

İşletme ve çalışan verimliliğini kalıcı olarak yükseltir.

Rekabet gücünü artırır.

Maliyetleri azaltır.

Kurumun tüm birimlerinde problem çözme, karar verme becerilerinin gelişmesi sağlanır.

Geleceği ön görmenize ve vizyonunuzu buna uygun belirleyebilmenize ışık tutar.

Organizasyon yapısı ile vizyonunuz çatışmaz, uyumluluğu ile nesilden nesile geçebilecek seviyeye taşınır.

Dinamik, yenilikçi ve şeffaf yönetim anlayışını özümsemiş, benimsemiş olursunuz.

Performansa dayalı verimlilik anlayışı ile çalışırsınız. Verimlilik, büyüme ve kar merkezli bir yönetim anlayışına hakim olursunuz.

İnovasyon, süreç iyileştirmeleri kurum kültürü haline gelir. Şirket hem daha karlı hemde daha verimli çalışır.

İnsan kaynağını etkili bir şekilde yönetir ve liderlik edersiniz. Liderlik kurumun kültürüne yerleşir. Bulunduğunuz sektörlerde fark yaratırsınız.

Markanız yeniden yapılanır ve kurum iletişimi etkili hale gelir. Şirketiniz patron şirketi olmaktan çıkar ve kendi kendine liderlik edebilecek seviyeye gelir. İkinci, üçüncü kuşaklar şirkete doğru adapte edilir.

Takım ruhu, aidiyet yoğunluğu oluşturulur. Şirketin değerleri her kademede yaşar. Şirket öğrenen ve kendini geliştiren bir yapı haline gelir.

Mevcut durum analizi ( SWOT )

Öneriler (Alınabilecek aksiyon örnekleri ve yol haritaları)

Gelişim alanlarının belirlenmesi

Gelişim haritasında önceliklerin belirlenmesi

Stratejik yönetim planının hazırlanması

Yapılanma faaliyetlerinin uygulanması ve öğretilmesi

Sürekli iyileştirmenin sağlanması